Pre-fab huizen voor Turkije - Atelier Artim

Huizen bouwen voor Turkije – doneer of help

(English below)

Ik wil kant-en-klare huizen bouwen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije: helpen met de wederopbouw, mensen onderdak bieden. Als aannemer & meubel- en kozijnmaker met jaren ervaring in het bouwen van verschillende soorten huizen, ben ik ervan overtuigd dat ik een bijdrage kan leveren door prefab huizen te bouwen voor de slachtoffers.

Maar ik kan dit niet alleen en ik vraag jouw hulp om mijn initiatief te steunen. Elke donatie kan een grote bijdrage leveren aan het bieden van een thuis aan degenen die alles zijn kwijtgeraakt.

Meer dan 1,68 miljoen mensen zijn dakloos geworden. Volgens de Turkse ondernemersvereniging Turkonfed loopt de schade van ingestorte woningen op tot 65,5 miljard euro.

“Het gaat om een groot gebied, er is veel verwoest, mensen zijn alles kwijt. Volgens een Turkse deskundige zijn er twee miljoen vrachtwagens nodig om al het puin weg te halen. De wederopbouw gaat jaren duren…” 

Lees het interview over mijn initiatief in het Utrechtse magazine ‘indebuurt’:  hier. En in het Algemeen Dagblad hieronder:

PRE-FAB HOUSES

Het plan is om in mijn werkplaats in Utrecht eenvoudige prefab huizen te bouwen van 22 tot 80 vierkante meter, met 1 of 2 verdiepingen. Vervolgens zullen we deze huizen naar Turkije vervoeren en daar ter plaatse in elkaar zetten. Het rampgebied is gelegen tussen vele bergen en bevat enkele grote steden, maar het is voornamelijk platteland. De mensen die hier wonen zijn al arm en hebben niet de middelen om te vertrekken. We kunnen hen zeker helpen met een nieuw huis. Om dit te bereiken, moeten we ook samenwerken met lokale bedrijven om de fundering en afwerking te realiseren, zoals elektriciteit, water en afvoer.

Met jouw steun kunnen we prefab huizen bouwen die als veilige haven zullen dienen voor degenen die getroffen zijn door de aardbevingen. We zullen ze onderdak, comfort en een gevoel van veiligheid bieden in deze moeilijke tijden.

DONEER OF HELP

Ik heb fysieke hulp nodig om de huizen in mijn werkplaats te bouwen, maar ook materialen zoals hout, gereedschap en transport naar Turkije. Bovendien zullen de donaties helpen bij het dekken van uitgaven zoals het inhuren van lokale geschoolde arbeiders en ambachtslieden die zullen helpen bij het bouwproces, het huren van apparatuur en het kopen van materialen.

Mocht je lokale contacten hebben, zoals prefabfabrieken of bouwbedrijven, neem dan contact met mij op. Elke andere vorm hulp is ook welkom, zoals hulp bij export/import, organisatie of iets anders waarvan je denkt dat het kan helpen bij dit project.

Ik heb via Go Fund Me een doneeractie opgezet en ik ben je zeer dankbaar zijn als je iets kunt doneren. Andere vormen van hulp zijn ook welkom! Bel of mail me: info@atelierartim.nl.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ik houd je heel graag op de hoogte van de ontwikkelingen, en ik geef je graag transparantie over je donatie. Zo weet je zeker dat je bijdraagt aan een positieve verandering. Ik zal regelmatig nieuwsbrieven sturen om je op de hoogte te houden van de voortgang en laatste ontwikkelingen. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan op mijn contactpagina: hier. Via mijn Instagram zal ik ook alles delen & op mijn website komt een aparte pagina.

In 1999 woonde ik nog in Istanbul, waar destijds een grote aardbeving was. Deze aardbeving was 10 procent minder heftig dan nu, maar het heeft toen twee jaar geduurd voordat mensen weer onderdak hadden. Het zou nu wel eens 10 jaar kunnen duren… Nu begint de ramp eigenlijk pas echt.

Het is mijn oprechte hoop dat we een aanzienlijk bedrag kunnen inzamelen en hulp kunnen bieden aan vele getroffen gezinnen en families, uit liefde voor onze medemens. Samen kunnen we echt een verschil maken en mensen in nood helpen.

Overweeg alsjeblieft om een ​​donatie te doen en help mee aan de wederopbouw van deze gemeenschappen.

Bedankt voor je vriendelijkheid en vrijgevigheid.

Yalçin Artim


ENGLISH

I want to build ready-made houses for the victims of the earthquake in Turkey: help with the reconstruction, offer people shelter. As a contractor and carpenter with years of experience in building different types of houses, I am confident that I can make a difference by constructing pre-fab houses for those in need.

But I can’t do this alone, and I’m asking for your help to support my cause. Your contribution can go a long way in providing a home for those who have lost everything.

More than 1.68 million people have become homeless. According to the Turkish business association Turkonfed, the damage from collapsed homes amounts to 65.5 billion euros.

“It is a large area, a lot has been destroyed, people have lost everything. According to a Turkish expert, two million trucks are needed to remove all the rubble. The reconstruction will take years…”

See also the interview (in Dutch) about my initiative in the Utrecht magazine ‘indebuurt’: hier. And below in the national newspaper Algemeen Dagblad:

AD - ATELIER ARTIM HUIZEN TURKIJE Yalcin Artim

Interview Algemeen Dagblad

PREFAB HOUSES

The plan is to build simple prefab houses in my workshop in Utrecht ranging from 22 to 80 square meters, and with 1 or 2 floors. We will then transport these houses to Turkey and assemble them on site. The disaster area is located among many mountains and contains a few large cities, but it is mainly rural. The people who live here are already poor and do not have the means to leave. We can certainly help them with a new home. To achieve this, we also need to collaborate with local companies to construct the foundation and finishings, such as electricity, water, and drainage.

With your support, we can build pre-fab houses that will serve as a safe haven for those affected by the earthquakes. We will provide them with shelter, comfort, and a sense of security in these trying times.

DONATE OR HELP

I need physical help to assemble the houses in my workshop, as well as materials such as wood, tools, and transportation to Turkey. Additionally, your donations will help cover expenses such as hiring local skilled workers and craftsmen who will assist in the construction process, renting equipment, and purchasing materials.

If you have any local contacts, such as prefab factories or construction companies, please reach out to me. I also welcome any other kind of help, such as export/import assistance, organization, or anything else that you think can help with this project.

I have set up a fundraiser via Go Fund Me and would be very grateful if you could donate something. Other forms of help are also welcome! Please call or email me: info@atelierartim.nl.

STAY UPDATED

I am committed to keeping you updated on the progress, and to ensuring full transparency regarding your donation. This way, you can be confident that your contribution is being used to make a positive difference. I will send regular newsletters to provide you with the latest updates and developments. You can subscribe to the newsletter on my contact page: here. I will also share everything via my Instagram & there will be a separate page on my website.

In 1999 I was still living in Istanbul, where there was a major earthquake at the time. This earthquake was 10 percent less violent than now, but it took two years before people could find shelter again. This could take up to 10 years… The real disaster is just beginning.

It is my sincere hope that we can raise a substantial amount of funds and provide assistance to many affected families, driven by our compassion for our fellow human beings. Together, we can make a real difference and help those in need.

Please consider making a donation and join us in rebuilding these communities.

Thank you for your kindness and generosity.

Yalçin Artim